ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  2011 -2012: πρόγραμμα μαθημάτων 

Απαντήσεις στις εξετάσεις: ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3    

Μαθήματα 4ου και 6ου εξαμήνου: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει επαρκής συμμετοχή φοιτητών/φοιτητριών στα μαθήματα 4ου και 6ου εξαμήνου

Για να διεξαχθούν τα μαθήματα θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα περισσότεροι από 5 φοιτητές/φοιτήτριες μέχρι και 20

Θα διεξαχθούν 13 μαθήματα. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, όμως μπορεί ο κάθε φοιτητής/ φοιτήτρια να κάνει δύο απουσίες χωρίς συνέπειες

Δεν υπάρχει τελική εξέταση, η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στα μαθήματα.

Ελάχιστος αριθμός 5, μέγιστος 20  Πρόγραμμα πειραμάτων Ηλεκτρομαγνητισμού (4ο εξάμηνο), Πρόγραμμα Πειραματικής διδασκαλίας Φυσικής (6ο εξάμηνο) ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ  (τουλάχιστο 5)!!!

Αριθμός μαθήματος

Από το βιβλίο "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής"

Θέμα μαθήματος

1

Ταχύτητα…………………................……………17-20

Αναπαραστάσεις της κίνησης…………………..7-24

 

Κινηματική: έννοια του χρονομετρητή , Γραφικές Παραστάσεις  ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Γραφικές (κατ’οίκον) 
1ο Test

2

11,12 Οκτωβρίου 2011

Διανυσματικότητα  της Κίνησης, Καμπυλόγραμμη κίνηση, Καμπυλόγραμμη (Ασκήσεις) 2ο Τεστ σε 97

3

18,19 Οκτωβρίου 2011

Δυνάμεις, Διάγραμμα Ελεύθερου σώματος, Δυνάμεις (ασκήσεις) Δυνάμεις σε 97 ΤΕΣΤ (μορφή 97)

4

25, 26 Οκτωβρίου 2011

Υδροστατική, Σε μορφή 97Άνωση Ιδανικά Αέρια Μορφή 97 Test ρευστά

5

1,2 Νοεμβρίου 2011

Ενέργεια,  Ενέργεια 97Έργο Ασκήσεις Τεστ σε μορφή 97 

6

8,9 Νοεμβρίου 2011

Θερμοδυναμική σε μορφή 97 σε zip μορφή. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής και αερίων σε μορφή 97  Test   και σε μορφή 97

7

15,16 Νοεμβρίου 2011

Ηλεκτροστατική 97 και νέα  Ασκήσεις 97  αρχείο EXCEL για ράβδο με φορτία  Test 97 Φύλο Excel για φορτία (3 φορτία σε κύκλό, σε ευθεία, φορτίο 3Q, -3Q) φορτία σε ημικύκλιο και υπέρθεση)

8

22,23 Νοεμβρίου 2011

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, Ασκήσεις 

9

29,30 Νοεμβρίου ,2011

ΤΑΣΗ  Ασκήσεις Test 29 11 2011 Test 6 12 -2011

10

6,7 Δεκεμβρίου 2011

Κύματα, Παλμοί , εγκάρσιο κύμα, επίμηκες  , Ασκήσεις Διάθλαση

11

13,14  Δεκεμβρίου 2011

Κυματική και Οπτική Απάντηση σε τεστ (pdf) Μέθοδος  Huygens Διαφάνεια με μέτωπα κύματος για χρήση σε ασκήσεις Μέτωπα παράδειγμα διαφανειών και μεθόδου Huygens Πρόγραμμα Huygens  ως επίδειξη ιδέας  test παλμοί (pdf) απάντηση στο τεστ με τα επίπεδα κύματα και διάδοση/ανάκλαση

12

20,21 Δεκεμβρίου 2011

Οπτική: Όραση, φως, ευθύγραμμη διάδοση, σκιές, εκλείψεις, έγχρωμες σκιές (παρασκιές)

13

10,11 Ιανουαρίου 2012

Οπτική: Κάτοπτρα, Μέθοδος της  Παράλλαξης, Διαγράμματα ακτινών, πραγματικα και φανταστικά είδωλα Αρχείο με γενικά οπτικής

14

17, 18 Ιανουάριος 2012

Οπτική: Διάθλαση, Φακοί Τεστ Οπτικής 1 Τεστ Οπτικής1  Οπτικής 2 Ασκήσεις Φακών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΣΤ «ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ: Παρουσίες τεστ σε φύλλο EXCEL

Απαντήσεις στα ερωτήματα της ΠΡΟΟΔΟΥ που διεξήχθη στις 21 Δεκεμβρίου 2011

Ομάδα 1  

Ομάδα 2 

Ομάδα 3 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

Στο αρχείο Ύλη για το μάθημα Αρχές Φυσικής.pdf

Ύλη για το μάθημα Αρχές Φυσικής: Από το τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κινηματική

Ταχύτητα………………………….……………………………………………….…………17-20

Αναπαραστάσεις της κίνησης………………………………………………………….………..7-24

Κίνηση σε δύο διαστάσεις………………….……………………………………….……………29 -32

Νόμοι του Νεύτωνα

Δυνάμεις………………….………………………….………………………………………39-42,44

Δεύτερος και τρίτος νόμος του Νεύτωνα………………….………………………………………45-48

Ενέργεια και ορμή

Έργο και θεώρημα έργου - ενέργειας………….………………………………………………53-56

Ηλεκτροστατική

Φορτίο…………………………………………………………………………….………………85-90

Ηλεκτρικό πεδίο και ροή………………….……………………………………….…………………91-94

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Ένα μοντέλο για τα κυκλώματα Μέρος 1: Ρεύμα και αντίσταση ………………….…….111-116

Ένα μοντέλο για τα κυκλώματα Μέρος 2: Διαφορά δυναμικού………………….………117-120

Μέρος ΙΙΙ: Κύματα

Υπέρθεση και ανάκλαση παλμών …………………………………….…………………….151-154

Ανάκλαση και διάδοση ………..……………………………………….………………………..155-158

Διάδοση και διάθλαση περιοδικών κυμάτων………….……………………………………..159-162

Μέρος ΙV: Οπτική

Γεωμετρική Οπτική

Φως και σκια…………………………….………………………….……………………169-170,172

Επίπεδα κάτοπτρα……. .………………….………………………….……………………….173-177

Ερμηνεία των διαγραμμάτων ακτίνων………………………………………………………....183-186

Κυρτοί φακοί ………………………………………………………………………………187-190

Μέρος V: Επιλεγμένα θέματα

Υδροστατική

Πίεση σε ένα υγρό…..………………….……….……………………………………………….……………233-236

Άνωση…..………………….……….…………………………………………..………………….……….………237-240

Θερμοδυναμική

Νόμος ιδανικών αερίων………….……….…………………………………………..………241-243

Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής …………….……….……………………………….246-249

 

 

Ύλη για το μάθημα Αρχές Φυσικής: Από το τμήμα: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κινηματική

Ταχύτητα…………………………………….……………………………………………….……265-268

Αναπαραστάσεις της κίνησης………………….……………………………………………….…269-273

Κίνηση σε δύο διαστάσεις…………….……………………………………………….………281-285

 

Νόμοι του Νεύτωνα

Δυνάμεις……….……………………………………………….…………………………………293-296

Δεύτερος και τρίτος νόμος του Νεύτωνα………………….…………………………299-303 ΚΑΙ 307

Ενέργεια και ορμή

Έργο και θεώρημα έργου - ενέργειας………………….…………………309-311 (μέχρι και το γ), 312 από 4 μέχρι 313 σελίδες 315 & 316 (όχι ερωτήσεις που αφορούν ορμή)

Ηλεκτροστατική

Φορτίο………………………………….……………………………………………….……337-340

Ηλεκτρικό πεδίο και ροή………………….……………………………………………….………341-342

Ηλεκτρικά κυκλώματα

Ένα μοντέλο για τα κυκλώματα Μέρος 1: Ρεύμα και αντίσταση …………………353-356

Ένα μοντέλο για τα κυκλώματα Μέρος 2: Διαφορά δυναμικού…………………..357-362

Μέρος ΙΙΙ: Κύματα

Υπέρθεση και ανάκλαση παλμών …………………………………………….………………375-377

Ανάκλαση και διάδοση .……………………………………………….……………………381-382

Διάδοση και διάθλαση περιοδικών κυμάτων………….……………………………………383-387

Μέρος ΙV: Οπτική

Γεωμετρική Οπτική

Φως και σκια…………….……….………………………………….……………………391,393-394

Επίπεδα κάτοπτρα………………….………………………………………….……………….396-395

Ερμηνεία των διαγραμμάτων ακτίνων…………………………………………………………399

Κυρτοί φακοί……………………………………………………………………………………401-402

Μέρος V: Επιλεγμένα θέματα

Υδροστατική

Πίεση σε ένα υγρό…..………………….……………………………………………….……427-428

Άνωση…..………………….……….………………………………..………………….……….429-431

Θερμοδυναμική

Νόμος ιδανικών αερίων…..………………….……….…………………………………………..…433

Πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής …..………………….……….………………………….435-436